Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Εκσυχρονίζεται ο Δήμος Σκοπέλου στον τομέα της καθαριότητας

Σε αγορά ‘press container’ – μεγάλων κάδων απορριμάτων προχώρησε ο Δήμος Σκοπέλου,
για να διασφαλίσει την συσσώρευση σκουπιδιών σε δυο σημεία της χώρα της Σκοπέλου. Το ένα press container έχει τοποθετηθεί στη περιοχή Παναγίας Πύργου και το δεύτερο στην έξοδο του λιμανιού.