Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

118 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες – 3 θέσεις στη Σκόπελο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 10Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τρεις θέσεις στη Σκόπελο και συγκεκριμένα: μία θέση ΠΕ Διοικητικού, μία θέση ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού και μία θέση ΤΕ Μηχανικών και Πολιτικών Έργων Υποδομής,