Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δύο σχολείων της Γλώσσας

 Ομιλία με θέμα «Εκπαιδευτικό Πιλοτικό Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και Δημοτικό Σχολείο Γλώσσας Σκοπέλου», με ομιλητή τον κ. Απόστολο Παναγιώτου, καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πυρηνικής Φυσικής και συμμετέχοντα ερευνητικά στο πείραμα του CERN, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, στις 6 μμ στο 2ο Δημοτικό σχολείο Γλώσσας Σκοπέλου. Το πιλοτικό έργο αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και αντλιών θερμότητας που θα καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών (ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση) των κτιρίων του Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και του Δημοτικού, «μέσω συμψηφισμού – εικονικής αυτοπαραγωγής». Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα απελευθερώσει σημαντικούς πόρους του Δήμου, περίπου 8.000 ευρώ ετησίως, που τώρα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των δύο σχολείων σε ηλεκτρικό (ΔΕΗ) και θέρμανση. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται σε κοινωνικές δράσεις του διαμερίσματος Γλώσσας.