8 Δεκεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Περίσσης νομίζει ότι οι εκλογές μάλλον συνεχίζονται!!

Οι εκλογές έχουν τελειώσει και είναι νωρίς για απολογισμούς. Ο απολογισμός της θα γίνει στο τέλος της τετραετίας με την ψήφο των πολιτών.

Facebook