Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το εισιτήριο εισόδου στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου ζητεί ο Δήμος Σκοπέλου

Την απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στην Α΄ζώνη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου ζητεί ο Δήμος Σκοπέλου, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ενώ παράλληλα αιτείται να προηγηθεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών των Βορείων Σποράδων. Ο Δήμος Σκοπέλου ζητεί να συμμετέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των νησιών των Βορείων Σποράδων στη διοίκηση του φορέα διαχείρισης του Θαλάσσιου Πάρκου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στη διοίκησή του καθώς επίσης και να ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα των τοπικών κοινωνικών, των επαγγελματικών ενώσεων αλιέων και των τουριστικών επιχειρήσεων.
Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Σκοπέλου σημειώνει:

“Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Β. Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ),ιδρύθηκε το 1992 (ΦΕΚ 519/Δ/28.05.1992). Είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο στην Ελλάδα και σήμερα είναι η μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 2.220 τετρ. χιλιόμετρα. Τo ΕΘΠΑΒΣ ανήκει στον βιότοπο Natura, του Ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 (Φύση 2000), ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους (πανίδα – χλωρίδα). Το ΕΘΠΑΒΣ βρίσκεται στην περιοχή των νησιών των Βορείων Σποράδων, στο
βόρειο τμήμα του Αιγαίου. Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το πάρκο περιλαμβάνει το νησί της Αλοννήσου, έξι μικρότερα νησιά ( Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Γιούρα, Ψαθούρα, Πιπέρι και Σκάντζουρα) , καθώς και 22 ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες.
Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τοπικές κοινωνίες των Βορείων Σποράδων, για τους επιστημονικούς – ερευνητικούς κύκλους, όπως επίσης και για τους τουρίστες – επισκέπτες της περιοχής. Ειδικότερα, στο υποθαλάσσιο οικοσύστημα, μεταξύ άλλων, απαντώνται η χελώνα καρέτα- καρέτα, η Μεσογειακή Φώκια, το κοινό δελφίνι, το ρινοδέλφινο, το ζωνοδέλφινο, η φάλαινα φυσητήρας και ο Ζιφιός. Επίσης στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου, υπάρχουν ευρήματα από την Προϊστορική, Κλασσική και Βυζαντινή περίοδο (ναυάγια, μοναστήρια, εκκλησίες κλπ). Το πάρκο αποτελείται από δύο ζώνες προστασίας Α και Β. Η Α Ζώνη είναι αυστηρής προστασίας και η Β ζώνη, όπου ισχύει χαμηλότερος βαθμός
προστασίας.

Το ΕΘΠΑΒΣ, διοικείται από τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη φύλαξη, την ενημέρωση των επισκεπτών, την έρευνα και προστασία των φυσικών πόρων και την εκπόνηση – υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δυστυχώς, οι παραπάνω υπηρεσίες στα τριάντα χρόνια λειτουργίας του ΕΘΠΑΒΣ δεν ανεδείχθησαν και δεν υλοποιήθηκαν στο
μέγιστο βαθμό. Αντίθετα, υπήρξαν πλείστες όσες παραλείψεις και ελλείψεις.
Δια της παρούσας ανακοίνωσης, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε την ανεπαρκή προβολή και έλλειψη διαφήμισης, την απουσία έρευνας και την περιορισμένου βαθμού ενσωμάτωση δράσεων και υπηρεσιών υποστηρικτικών προς τους επισκέπτες. Μάλιστα, η πρόσφατη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στην Α΄ Ζώνη του Πάρκου δυνάμει ΚΥΑ (ΦΕΚ 3832/9.09.2020, τεύχος Β΄), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ του φορέα διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ, αποτελεί ουσιαστικά δυσανάλογο περιορισμό πρόσβασης των κατοίκων των Βορείων Σποράδων,των αλιέων αλλά και των τουριστών, στο ανυπέρβλητου κάλους φυσικό πλούτο του Πάρκου. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι το εισιτήριο πρέπει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, όπως συμβαίνει και σε άλλα αντίστοιχα πάρκα και όχι να αποτελεί πόρο του οικείο φορέα διαχείρισης, όπως εν προκειμένω”.