2 Δεκεμβρίου 2021

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Άριστη η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων δηλώνει η ΔΕΥΑΜΒ


Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας Μαγνησίας, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία (αποτελέσματα χημείου, εικόνες και βίντεο) που αφορούν στην καταγγελία για ανεπεξέργαστα λύματα που καταλήγουν στη θάλασσα, ακολούθησε ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία αναφέρεται στην πορεία αποκατάστασης των βλαβών που έχουν σημειωθεί στον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων, ενώ εμμέσως απαντάει στην καταγγελία υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων παραμένει άριστη.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι:

“Όπως είχαμε προαναγγείλει την τρέχουσα εβδομάδα, οι τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΜΒ θα ολοκλήρωναν (και ολοκλήρωσαν) την επιλογή του τρόπου αποκατάστασης των βλαβών και την κατάστρωση του αναλυτικού προγράμματος εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών. Αναλυτικά για κάθε βλάβη:

  1. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ

– Εργασίες δύτη εντός του φρεατίου, διαπίστωσης και αποκατάστασης ρωγμών.

Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 20/9 έως Παρασκευή 24/9.

– Αντικατάσταση ειδικού τεμαχίου συναρμογής του φρεατίου με τον αγωγό εξαερισμού και αντικατάσταση του κλείστρου της θυρίδας επίσκεψης στο φρεάτιο.

Χρόνος εκτέλεσης από Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 28/9.

– Ανακατασκευή τελευταίου τμήματος του αγωγού εξαερισμού σε μήκος 40 μέτρων, με τοποθέτηση νέου αγωγού από HDPE DN 315 PN 10.

Χρόνος εκτέλεσης από  Δευτέρα 27/9 έως Παρασκευή 1/10.

– Εργασίες σκυροδετήσεων, τελικές διευθετήσεις και αποκατάσταση επιφάνειας με κροκάλα, λοιπές εργασίες.

Χρόνος εκτέλεσης από  Δευτέρα 27/9 έως Τρίτη 5/10.

Η χρονική στιγμή θέσης του αγωγού σε λειτουργία, προϋποθέτει την αποκατάσταση και της βλάβης  που εντοπίστηκε στην οδό Αλυκών – Αγ. Στεφάνου, στο ύψος του λατομείου της ΑΓΕΤ.

  1. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΕΤ.

Η βλάβη αφορά στην επιμήκη διάρρηξη κατά την γενέτειρα του ειδικού  τεμαχίου, το οποίο είναι από χαλυβδοσωλήνα Φ800. Οι αναγκαίες εργασίες (μετά τις εργασίες αποκάλυψης και εντοπισμού οι ακόλουθες:

– Εφαρμογή ασφαλών συνθηκών εργασίας σε περιβάλλον με απουσία εκρηκτικών αερίων. ΄Ήτοι προσαγωγή φρέσκου αέρα με φυσικό εξαερισμό και διενέργεια επόμενης φάσης, μετά από μετρήσεις των εκρηκτικών αερίων.

Χρόνος εφαρμογής από Σάββατο 18/9 έως Δευτέρα 20/9

– Αφαίρεση του υφιστάμενου ειδικού τεμαχίου.

Χρόνος εκτέλεσης Τρίτη 21/9

– Κατασκευή και τοποθέτηση νέου ειδικού τεμαχίου.

Χρόνος εκτέλεσης Πέμπτη 23/9 έως Παρασκευή 24/9

– Δοκιμές στεγανότητας – δοκιμαστική λειτουργία Σάββατο 25/9 έως Δευτέρα 27/9.

Θέση σε πλήρη λειτουργία του αγωγού Τετάρτη 29/9, οπότε και θα διακοπεί η διάθεση του επεξεργασμένου λύματος στον χείμαρρο Ξηριά, ή οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση λειτουργίας των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε ότι η λειτουργία των ΕΕΛ συνεχίζει άριστη. Τα αποτελέσματα εκροής της τρέχουσας εβδομάδας είναι τα ακόλουθα: 

Επίσης διενεργείται δειγματοληψία ( από διαπιστευμένο εργαστήριο μέσω σταθερής ετήσιας σύμβασης) στον χείμαρρο και στις πλησιέστερες ακτές. Μόλις μας γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση”.

Σημειώνουμε ότι στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΥΑΜΒ, παρότι αναφέρεται ότι “..τα αποτελέσματα εκροής της τρέχουσας εβδομάδας είναι τα ακόλουθα:…”, δεν περιλαμβάνονται.Source link