23 Ιανουαρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Μαγνησίας: Υποβλήθηκε μόνο οριζοντιογραφία για τους “δίδυμους” κόμβους


[..Από τον Δήμο Βόλου, υποβλήθηκε μόνο η οριζοντιογραφία χάραξης των κόμβων, χωρίς καμία άλλη σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του άμεσου, αλλά και ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, χωρίς κανέναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τεκμηρίωση. Από το υποβληθέν σχέδιο και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας δεν προκύπτει, ότι έχει απασχολήσει τους μελετητές η σχέση του κόμβου με την κεντρική πύλη (διατηρητέο μνημείο), οι επιπτώσεις στην πρόσβαση αλλά και στη μελλοντική ανάδειξη του χώρου του κοιμητηρίου…]

Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων: Σαράντης Κωνσταντίνος – αρχιτέκτων μηχανικός, Γιαμάκου Φωτεινή – αρχιτέκτων μηχανικός, Κίτσος Κωνσταντίνος – αρχιτέκτων μηχανικός και Τσιάπα Αγγελική – αρχιτέκτων μηχανικός εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση απαντώντας στην επίθεση με αήθης χαρακτηρισμούς σε βάρος του, που εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, όταν η επιτροπή απέρριψε την έγκριση του έργου “δίδυμου” κόμβου στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών στην Ν. Ιωνία Βόλου.

Ο Αχιλλέας Μπέος αποκάλεσε τα μέλη της επιτροπής “άσχετους ή και κομματικούς εγκάθετους”, κριτική, που ώθησε τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής να εκδώσουν ανακοίνωση με τα γεγονότα και το σκεπτικό της επιστημονικής άποψης, μέσω της οποίας απορρίφθηκε ο φάκελος με τα στοιχεία των κόμβων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης των Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της ΠΕ Μαγνησίας- Σποράδων

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ευθύνη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής είναι να γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών αλλά και για κάθε μελέτη διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, σύμφωνα με τη δική του ανεξάρτητη επιστημονική κρίση, με στόχο την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως προς την αισθητική και πολιτιστική τους διάσταση. Ειδικότερα είναι ευθύνη του Συμβουλίου να γνωμοδοτεί σχετικά με την προσαρμογή των νέων κατασκευών που γειτνιάζουν με ιστορικά διατηρητέα μνημεία, όπως σε αυτή την περίπτωση είναι το Κοιμητήριο Ταξιαρχών Βόλου και Νέας Ιωνίας.

2. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου για το θέμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ – ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ – ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΚΑΖΑΝΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ» ήταν αρνητική και δεόντως τεκμηριωμένη. Από τον Δήμο Βόλου, υποβλήθηκε μόνο η οριζοντιογραφία χάραξης των κόμβων χωρίς καμία άλλη σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του άμεσου, αλλά και ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, χωρίς κανέναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τεκμηρίωση. Η εγγύτητα της χωροθέτησης του συγκεκριμένου κόμβου με την κύρια πύλη δεν αφήνει περιθώρια ορθής λειτουργίας και διαμόρφωσης της εισόδου στο κοιμητήριο. Από το υποβληθέν σχέδιο και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας δεν προκύπτει ότι έχει απασχολήσει τους μελετητές η σχέση του κόμβου με την κεντρική πύλη (διατηρητέο μνημείο), οι επιπτώσεις στην πρόσβαση αλλά και στη μελλοντική ανάδειξη του χώρου του κοιμητηρίου. Προφανώς θεωρήθηκε άσκοπη η συνεργασία με μια αντίστοιχη μελετητική ομάδα αρχιτεκτόνων μηχανικών, καθώς κρίθηκε ότι ο μελετητής συγκοινωνιολόγος και οι επιστημονικοί σύμβουλοι/ συγκοινωνιολόγοι, κατέχουν και αυτό το γνωστικό αντικείμενο.

3. Σε κάθε περίπτωση, η όποια ανταλλαγή επιστημονικών επιχειρημάτων, πραγματοποιείται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, είτε δια ζώσης είτε βάση των υποβληθέντων μελετών και εγγράφων. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μέσω ανακοινώσεων στον τύπο, πόσο δε μάλλον ανακοινώσεων του ύφους και του ήθους αυτών που εξέδωσε ο Δήμος Βόλου σε μια προσπάθεια προσβολής της ηθικής και επιστημονικής αξίας των μελών.

4. Αν ο Δήμος Βόλου δεν συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Σ.Α., ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα της δευτεροβάθμιας κρίσης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία ή τη δυνατότητα επανυποβολής νέας πρότασης.

5. Ανεξάρτητα αν το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ ή από ίδιους πόρους του Δήμου, ο Ν. 4495/2017, άρθρο 7, ορίζει ότι το συγκεκριμένο έργο της διαμόρφωσης των δίδυμων κυκλικών κόμβων εμπίπτει στις κατηγορίες που πρέπει να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αφενός μεν ως μελέτη διαμόρφωσης ή ανάπλασης κοινόχρηστου αδόμητου χώρου, αφετέρου ως οικοδομική εργασία σε όμορο χώρο για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής του ως διατηρητέο μνημείο, άλλως πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων της πόλης μας (π.χ. πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, κόμβοι, πλατείες, παιδικές χαρές, έργα ανάπλασης στην παραλιακή ζώνη κ.λπ.).

 Source link