18 Μαΐου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία


Από το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν για πρώτη φορά στην πόλη μας Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο (1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ & 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), καθώς και Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο (2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ & 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ).

Σε όλη τη χώρα λειτουργούσαν το σχολικό έτος 2019-2020 62 Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και από το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργούν 120.

Όπως αναφέρει ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της πόλης μας έχουν πλέον πρόσβαση σε ένα τέτοιο ειδικό δημόσιο σχολείο, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλα τα σχολεία της πόλης μας και γενικότερα σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α’ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου και στην Α’ τάξη του Πειραματικού Λυκείου καθώς και στην Α’ τάξη του Προτύπου Γυμνασίου και Προτύπου Λυκείου χρειάζεται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον σύνδεσμο:
https://www.iep.edu.gr/services/pps/ ως τις 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022, ενώ η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη του Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Μαΐου 2022.
Σύμφωνα με τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σταχτέα, οι απόφοιτοι του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς “Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ” εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, εφόσον το επιθυμούν, οι απόφοιτοι του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 1ου Πειραματικού Γενικού
Λυκείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, εφόσον το επιθυμούν και οι απόφοιτοι του 2ου Προτύπου Γυμνασίου Βόλου εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του 2ο Προτύπου Γενικού Λυκείου Βόλου, εφόσον το επιθυμούν.

Ο κ. Σταχτέας, τονίζει, ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες, εφόσον το επιθυμούν, δεν πρέπει να λησμονήσουν να κάνουν εγκαίρως την αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους στο Πειραματικό ή στο Πρότυπο σχολείο. Σημειώνεται, ότι η αίτηση δεν είναι δεσμευτική, διότι εάν στο μεταξύ αποφασίσουν το παιδί τους να παρακολουθήσει μαθήματα σε ένα από τα συμβατικά σχολεία, τούτο είναι απολύτως επιτρεπτό. Πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου υπάρχουν στον σύνδεσμο:https://depps.minedu.gov.gr/?p=10996

Για περισσότερο συγκεκριμένες πληροφορίες, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στα ίδια τα σχολεία.Source link

Facebook