12 Αυγούστου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Προγραμματισμός προσλήψεων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου για το 2023


Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προγραμμάτισε για το 2023 η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά υποστελέχωσης Yπηρεσιών του Δήμου.

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την κάλυψη 20 θέσεων του ΟΕΥ του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση στην Επιτροπή, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αποτελείται από πέντε Δημοτικές Ενότητες με 17 Τοπικές Κοινότητες και 52 Οικισμούς, με εκτεταμένο οδικό δίκτυο πολλών χιλιομέτρων.

Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των δημοτών, την δημιουργία έργων υποδομής και για την προστασία- αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, ενώ και οι αρμοδιότητες του Δήμου ολοένα και αυξάνονται.

Επιπλέον, λόγω κινητικότητας προηγούμενων ετών και συνταξιοδοτήσεων έχει μειωθεί το προσωπικό του Δήμου κατά πέντε άτομα στο κλάδο ΔΕ Διοικητικού.

Συνέπεια των παραπάνω , καθώς και της ανάγκης σύστασης Υπηρεσίας Δόμησης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κρίνεται επιβεβλημένη η στελέχωση του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι προγραμματισθείσες θέσεις προσωπικού είναι:

-ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1)

-ΠΕ Νομικών-Δικηγόρων (1)

-ΠΕ Γεωπόνων (1)

-ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1)

-ΤΕ Πληροφορικής (1)

-ΔΕ Διοικητικού (2)

-ΔΕ Οδηγών (1)

-ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2)

-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (10)Source link

Facebook