12 Αυγούστου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Προς κατασκευή κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου ΠηλίουΑίτηση χρηματοδότησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 3.230.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) θα υποβάλει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Στην πρόταση του Δήμου Νοτίου Πηλίου περιλαμβάνονται η κατασκευή κυκλικών κόμβων προϋπολογισμού 750.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και η προμήθεια υλικών για την βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 2.480.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).Η κατασκευή κυκλικών κόμβων αφορά στην βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων στο υπεραστικό – περιαστικό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου προέβη στην εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Επίσης το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου προέβη στην εκπόνηση της μελέτης για τη βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 2.480.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου 2022 και επόμενο βήμα θα είναι η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.

www.ertnews.grSource link

Facebook