3 Οκτωβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Πρόεδρος ΔΕΥΑΜΒ: “Αδύνατο να παραληφθεί άμεσα ο όγκος των 62,9 mm από το δίκτυο όμβριων”


Με μια έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της  ΔΕΥΑΜΒ Γιώργου Τόρη, δίδεται απάντηση στις καταγγελίες δημοτών, αλλά και των δημοτικών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βόλου, για τα προβλήματα που προέκυψαν από το  πλημμυρικό φαινόμενο της 14ης Αυγούστου.

 

Η έγγραφη ενημέρωση

“Τα δίκτυα όμβριων της πόλης του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, έχουν σχεδιαστεί για ύψος βροχής με χρόνο επαναφοράς την δεκαετία (ύψος βροχής mm) και έχουν κατασκευαστεί τα έτη 1983-1986. τα έργα επεκτάσεων του δικτύου όμβριων, αντικειμενικά και υποχρεωτικά ακολουθούν αυτές τις παροχές σχεδιασμού.

Επίσης το έργο της κατασκευής των όμβριων, θεωρεί ότι η εδαφοκάλυψη (κατοικίες, κτήρια, οδοί ασφαλτοστρωμένοι κλπ) στην πόλη ανέρχεται στο 60% της συνολικής επιφάνειας.

Η βροχή της 14ης Αυγούστου, είχε ύψος 62,9 mm με περίοδο επαναφοράς τα 75 έτη, είναι βροχή δηλαδή εκτός του σχεδιασμού των δικτύων, ενώ η εδαφοκάλυψη της πόλης έχει αγγίξει το 80% και επομένως η συνολική ποσότητα όμβριων νερών που καταλήγει στα δίκτυα όμβριων, έχει αυξηθεί κατά 25%.

Είναι προφανές, ότι η ποσότητα του νερού των 62,9 mm σε χρόνο μάλιστα 40 λεπτών, ήταν αδύνατο να παραληφθεί άμεσα (δηλαδή παράλληλα με την βροχόπτωση) από το δίκτυο όμβριων.

Για να γίνει απτό το μέγεθος της βροχής, σημειώνουμε ότι το ύψος βροχόπτωσης στις 14 Αυγούστου ανήλθε στα 62,9 χιλιοστά με μέση ιστορική τιμή για τον μήνα Ιανουάριο τα 49,2 χιλιοστά. Η βροχόπτωση δηλαδή στο Βόλο για  40 λεπτά της 14ης/8ου/2022, αντιστοιχεί σε συνολική βροχόπτωση ενάμιση μήνα.

Το  δίκτυο όμβριων είναι επαρκώς συντηρημένο και λειτουργούσε στο 100% της δυνατότητάς του. Αυτό προκύπτει από το γεγονός της εκτίναξης των καλυμμάτων των φρεατίων του δικτύου, καθώς η πληρότητα των αγωγών δημιουργούσε υπερπιέσεις, στα ανάντη σημεία.

Σχετικά με τις σχάρες των φρεατίων υδροσυλλογής. Σε κάθε έντονη βροχόπτωση τα όμβρια παρασέρνουν φερτά υλικά (φύλλα, σκουπίδια κλπ) και τα οδηγούν στα φρεάτια υδροσυλλογής με αποτέλεσμα την απόφραξη των σχαρών. Αυτό το φυσιολογικό γεγονός, αντιμετωπίζεται σε μια έντονη βροχόπτωση, ήταν αδύνατο όμως να αντιμετωπιστεί στην πλημμύρα της 14ης Αυγούστου και μάλιστα εντός 20 λεπτών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο όγκος του νερού που ούτως ή άλλως θα παρέμενε στο δρόμο, λόγω της κατώτερης δυνατότητας παροχής του δικτύου. Δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα τα σχόλια περί ακαθάριστων φρεατίων.

Η ΔΕΥΑΜΒ, παρά το απροειδοποίητο του φαινόμενου και τον χρόνο εκδήλωσης (απόγευμα παραμονής 15Αύγουστου) “έβγαλε” μαζί με τους συνεργάτες της 4 συνεργεία για την υποβοήθηση της ανακούφισης του φαινόμενου και την απάλυνση των συνεπειών.

Επισημαίνουμε ότι η διαρκής συντήρηση των δικτύων όμβριων,  την τελευταία 8ετία, έχει συντελέσει στην αποφυγή φαινόμενων πλημμυρισμού ακόμα και σε έντονες βροχοπτώσεις (πχ  φαινόμενο Διομήδης στις  11/01/2022 , στην πλημμύρα της 19-20/9/2020, στις 14-18 Φεβρουαρίου του 2018 και σε άλλες περιπτώσεις)“.Source link

Facebook