4 Οκτωβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Πρωτοβάθμια Λάρισας: Πώς θα λειτουργήσει το νέο ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της ότι από το νέο σχολικό έτος (2022-2023) τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα αναπτύσσεται στις παρακάτω τρεις (3) ζώνες:
Στην 1η ζώνη, με τίτλο «Μεσημβρινό Γεύμα – Διατροφική Αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής.
Στη 2η ζώνη, με τίτλο «Μελέτη – Προετοιμασία», διάρκειας (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται τουλάχιστον για μία (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης – Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, ενώ στην ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Στην 3η ζώνη
, με τίτλο «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών – βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, στη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα δίωρα, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να συμμετέχουν σε έναν οι περισσότερους ομίλους.
Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Αποχώρηση δύναται, επίσης, να πραγματοποιηθεί και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
Όσον αφορά το ολοήμερο Νηπιαγωγείο, από το νέο σχολικό έτος προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) επιπλέον διδακτικές ώρες διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία και συγκεκριμένα η 5η ώρα, στην οποία εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι, καθώς και η 6η ώρα, η οποία δύναται να αξιοποιείται για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.
Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του ολοήμερου Νηπιαγωγείου λαμβάνει χώρα ή στις 16:00 με το πέρας της της 4ης διδακτικής ώρας ή στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.
Ακολουθεί ο κατάλογος των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στα οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023:
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
33o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
44o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες δύνανται να επικοινωνήσουν με τις ανωτέρω σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους από όπου και θα πληροφορηθούν για τους «Σχολικούς Μαθητικούς Ομίλους» που θα προσφέρονται σε κάθε σχολική μονάδα.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα, ανεξαρτήτων κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων. Στις αιτήσεις που θα καταθέσουν οι γονείς και οι κηδεμόνες στις οικείες σχολικές μονάδες, θα έχουν την δυνατότητα είτε να ανανεώσουν την εγγραφή στο υφιστάμενο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, είτε να αιτηθούν την εγγραφή στο νέο, το οποίο προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία, καθώς και δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.Source link

Facebook