29 Νοεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Στο Βόλο 28-30 Οκτωβρίου το Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου


Το Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Δικαίου πραγματοποιείται από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο Βόλο. Το συνέδριο διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου (ΔΣΒ), με θέμα «Η εξέλιξη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δίκαιο» και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή Πρόδρομου Δαγτόγλου. Θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο Κορδάτου του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για τη φιλοξενία του συνεδρίου στον Βόλο καθοριστική υπήρξε η συμβολή του διακεκριμένου Βολιώτη δικηγόρου και γενικού γραμματέα της ΕΕΕΔ, δρ Δημήτρη Τσιμπανούλη ενώ στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μετέχει και ο πρόεδρος του ΔΣΒ Χρήστος Στρατηγόπουλος  Τη γενική εισήγηση θα κάνει ο ομότιμος καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, πρώην πρόεδρος του ΔΕΕ και πρόεδρος της ΕΕΕΔ, Βασίλης Σκουρής.

Το πρόγραμμα

1η Ημέρα – Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022
18:30 Έναρξη
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ομότιμος καθηγητής, καθηγητής έ-δρας Jean Monnet, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕΔ)
Χαιρετισμοί:
Χρήστος Στρατηγόπουλος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου
Ευαγγελία Καρδάση, Πρόεδρος Εφετών, Προϊσταμένη Εφετείου Λάρισας
Κωνσταντίνος Παππάς, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Προϊστάμενος Διοικητικού Ε-φετείου Λάρισας
Παρασκευή Μιχαηλίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Βόλου
Μαγδαληνή Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., Διευθύνουσα Διοικη-τικού Πρωτοδικείου Βόλου
Γεώργιος Ανυφαντής, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας
Νικόλαος Γουγουλάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων
Τρύφων Τσάτσαρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
Γενική Εισήγηση:
Βασίλης Σκουρής, ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, πρώην πρόεδρος ΔΕΕ, Πρόεδρος ΕΕΕΔ
Συζήτηση

2η Ημέρα – Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2022
Πρωινή Συνεδρία
Πρόεδρος: Ευαγγελία Νίκα, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
9:30 Αθανάσιος Ράντος, Γενικός Εισαγγελέας ΔΕΕ, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.: «Πρόσφατες σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-σης»
10:00 Δημήτρης Γρατσίας, Δικαστής στο ΔΕΕ, Σύμβουλος της Επικρατείας: «Προσωρινή προστασία από τον δικαστή της Ένωσης»
10:30 Διάλειμμα
11:00 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ, πρώην Δικαστής Γεν. Δικαστηρίου ΕΕ, Αντιπρόεδρος ΕΕΕΔ: «Το Γενικό Δι-καστήριο της ΕΕ»
11:30 Δημήτρης Τσιμπανούλης, Dr. jur., Δικηγόρος, Γεν. Γραμματέας ΕΕΕΔ: «Ορολογικά – εννοιολογικά προβλήματα κατά την ενσωμάτωση του ενωσια-κού δικαίου στο ελληνικό δίκαιο»
12:00 – 13:00 Συζήτηση
Απογευματινή Συνεδρία
Πρόεδρος: Στέφανος Πανταζόπουλος, καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Αρεοπαγί-της
17:00 Αθανάσιος Νικολόπουλος, Πρόεδρος Εφετών: «Υποβολή προδικαστι-κού ερωτήματος στο ΔΕΕ»
17:30 Μανώλης Περάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγό-ρος: «Η εφαρμογή της αρχής του αμέσου αποτελέσματος των ενωσιακών δια-τάξεων στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων: ιστορική επισκόπηση και σύγχρονες εξελίξεις.»
Διάλειμμα
18:30 Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, Σύμβουλος της Επικρατείας: «Η ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)»
19:00 Γουλιέλμος Βαλασίδης, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ: «Η στρατηγική επικοινωνίας ως μέσο προσέγγισης των δικαστηρίων με τον πο-λίτη: το παράδειγμα του ΔΕΕ»
19:30 – 20:15 Συζήτηση

3η Ημέρα – Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022
Πρόεδρος: Βασίλης Σκουρής, ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, πρώην πρόεδρος ΔΕΕ, Πρόεδρος ΕΕΕΔ.
10:15 Νικόλαος Κλαμαρής, ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ: «Η με βάση την ‘αυτόνομη ερμηνεία’ έννοια του αντικειμένου της δίκης κατά το ΔΕΕ ως ενδεχόμενη ‘πρόταση’ ή ‘πρότυπο’ για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ»
10:45 Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Οι νεότερες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο»
11:15 Βιργινία Τζώρτζη, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, Γραμματέας ΚΔΕΟΔ: «Η διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη νομολογία του ΔΕΕ: από την εξισορρόπηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην επανεφεύρεση της Οδηγίας PNR (Passenger Name Record);»
11:45 – 12:30 Συζήτηση
12:30 Καταληκτικές παρατηρήσεις: Βασίλης ΣκουρήςSource link

Facebook