8 Δεκεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Στη Βουλή το αγροτικό οδικό δίκτυο της Σπηλιάς Λάρισας από την Ελληνική Λύση


Ερώτηση προς τoν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τoν Υπουργό Εσωτερικών για την κατάσταση του αγροτικού δικτύου της Σπηλιάς Λάρισας, κατέθεσαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, Αποστόλος Αβδελάς, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνος Χήτας, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης.

Στην ερώτησή τους που κατατέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου ζητούν να γίνουν γνωστές οι “παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που πρόκειται να λάβουν, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να προχωρήσει άμεσα η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Σπηλιάς Λάρισας προς όφελος της τοπικής αγροτικής κοινωνίας”. Μετέφεραν μάλιστα τη διαμαρτυρία κατοίκων της περιοχής.

“Σύμφωνα με ενημέρωση από αγρότες της Σπηλιάς Λάρισας, το αγροτικό οδικό δίκτυο
στη περιοχή τους είναι σε είναι σε κακά χάλια, δυσκολεύοντας στην πλειονότητά του τη
διέλευση των αγροτικών οχημάτων τους. Θεωρούν οι ως άνω το γεγονός ότι η περιοχή
τους είναι στα όρια των Δήμων Αγιάς και Τεμπών δυσχεραίνει τη συνεργασία των
αρμοδίων φορέων, όσον αφορά τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Μας μετέφεραν οι
ως άνω ότι, ενώ στην περιοχή τους παράγεται μεγάλη ποσότητα κάστανου που εξάγεται
κυρίως σε χώρες τις Ε. Ε. και αποδίδει πλούτο στη χώρα μας, εντούτοις οι αγρότες δεν
έχουν εύκολη πρόσβαση στις καλλιέργειές τους. Ζητούν οι ως άνω οι αγροτικοί δρόμοι που
βρίσκονται ανάμεσα στους οικισμούς από Σπηλιά προς Αμπελάκια, όπως και αυτοί προς
Στόμιο και Ομόλιο, άμεσα να συντηρηθούνε προς όφελος της τοπικής αγροτικής κοινωνίας”.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας με επιστολή του απαντά στους δύο βουλευτές της Ελληνικής Λύσης:

“από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του τρέχοντος έτους έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθούν στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών ποσά ύψους 249.900,00€ και 270.180,00€, αντίστοιχα για την υλοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ αντίστοιχα ποσά έχουν αποδοθεί και κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης ο Δήμος Αγιάς έχει υποβάλλει την Πρόταση «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού ύψους 3.006.200€, η οποία εντάχθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος και ο Δήμος Τεμπών έχει υποβάλλει την Πρόταση «Αγροτική οδοποιία Δήμου Τεμπών», προϋπολογισμού ύψους 3.156.429€, η οποία τελεί υπό αξιολόγηση”.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος στην απάντησή του αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο Δήμος Τεμπών δεν συμπεριέλαβε τη συγκεκριμένη περιοχή στο πρόγραμμα βελτίωσης. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξέδωσε στις 23 Δεκεμβρίου 2021, Πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων την 10η Ιανουαρίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 31 Μαρτίου 2022. Δυνητικοί δικαιούχοι ήταν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Είναι αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλει την πρόταση και ποιες περιοχές θα
συμπεριλάβει σε αυτήν. Ο Δήμος Τεμπών υπέβαλε τρεις προτάσεις στα πλαίσια της ανωτέρω
πρόσκλησης, μία από τις οποίες αφορούσε στη βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Ε. Νέσσωνος, στην οποία ανήκει η Τ.Κ. Σπηλιάς, χωρίς όμως να προβλέπει κάποια παρέμβαση στην Τ.Κ. Σπηλιάς”.Source link

Facebook