«Πράσινο σημείο», 100 κάδους οικιακής κομποστοποίησης και Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) για την καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποκτά ο Δήμος Σκοπέλου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη του έργου προϋπολογισμού 1.828.740 ευρώ στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σκοπέλου.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Σκοπέλου Σταμάτη Περίσση και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 χρηματοδοτούμε ένα έργο ουσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης ως καθημερινής συνήθειας και πρακτικής στο νησί. Προστατεύουμε το περιβάλλον που είναι το κοινό μας σπίτι, προστατεύουμε τον ανεκτίμητο φυσικό πλούτο της Σκοπέλου, ευαισθητοποιούμε την τοπική κοινωνία, καλλιεργούμε οικολογική συνείδηση και δημιουργούμε όλοι μαζί προϋποθέσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Πράσινο Σημείο»
Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ) και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι πολίτες θα φέρνουν στο Πράσινο Σημείο τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ΑΗΗΕ μικρού μεγέθους, κλπ., όπου θα υπάρχουν κατάλληλοι περιέκτες για να τοποθετείται κάθε ρεύμα αποβλήτου. Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα Πράσινο Σημείο μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Η Δράση προώθησης της Οικιακής Κομποστοποίησης αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμβάλλονται σχετικά με τον εκάστοτε Δήμο και αναμένεται να συνεισφέρει στην μείωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή ενώ ταυτόχρονα το παραγόμενο προϊόν(compost) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.

Το έργο
Το Πράσινο Σημείο και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) θα κατασκευασθούν στον ίδιο χώρο και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητο γήπεδο του Δ. Σκοπέλου έκτασης 6.132 m2, το οποίο βρίσκεται στο νότιο άκρο του οικισμού της Σκοπέλου και εκτός αυτού. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου και του ΣΜΑΥ είναι οι ακόλουθες:
1. Χωματουργικές εργασίες – καθαιρέσεις
2. Γενικά έργα υποδομής (ασφαλτοστρώσεις, περίφραξη, πύλη εισόδου κ.ά.)
3. Κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 32 m2 για τις ανάγκες διοίκησης και προσωπικού και δύο υποστέγων επιφάνειας περίπου 40 m2 το καθένα.
4. Εργασίες πρασίνου
5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
6. Εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης ομβρίων
7. Επίσης, περιλαμβάνεται η σύνδεση του Πράσινου Σημείου και του ΣΜΑΥ Δήμου Σκοπέλου σε δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Εξοπλισμός του Πράσινου σημείου περιλαμβάνει:
• 4 Απορριμματοκιβώτια (containers) τύπου Hook Lift 15 m3
• 2 Απορριμματοκιβώτια (containers) τύπου Hook Lift 32 m3
• 2 Απορριμματοκιβώτια τύπου πρέσας (press containers) τύπου Hook Lift 24 m3
• 10 Κάδους 1,1 m3
• 4 Παλετοδεξαμενές
• 1 Μικρό εκσκαφέα –φορτωτή
• 1 Μηχάνημα πλύσης
• 1 Γεφυροπλάστιγγα
• 1 Όχημα τύπου hook lift

Ο Εξοπλισμός του ΣΜΑΥ περιλαμβάνει 2 Μεταλλικές χοάνες τροφοδοσίας. Επιπρόσθετα προβλέπεται η προμήθεια 1 Τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων. Επιπλέον των παραπάνω η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια 100 κάδων οικιακής κομποστοποίησης καθώς και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από ένα άτομο για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.Source link

Από skopelostv