Τα δημοτικά τέλη του 2023 καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στις 18.00 στο κτίριο του «Ξενία».
Το σώμα θα αποφασίσει για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου, χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου, Πεζοδρομίων, Πλατειών και γενικά Κοινοχρήστων Χώρων, Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, του μισθολογικού ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας του Δήμου Σκοπέλου, στους έχοντες όμορες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, των συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, του συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, των συντελεστών τέλους Διαφήμισης, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), του Τέλους χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για τους Αμαξηλάτες και των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου, έτους 2023.
Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τον νέου Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου και την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Γ΄ τριμήνου 2022.

Στις 17.30 της Δευτέρας, θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σκοπέλου.

The post Τα τέλη του 2023 προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου appeared first on Magnesia News.

Source linkSource link

Από skopelostv