31 Ιανουαρίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

ΠΑΚ Θεσσαλίας: Χάνουν το 69% των επιδοτήσεων με τη νέα ΚΑΠ οι Θεσσαλοί αγρότες


Απώλειες στις άμεσες ενισχύσεις από 20% μέχρι και πάνω από 69% σε σχέση με σήμερα, θα «γευθούν» Θεσσαλοί αγρότες με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα στοιχεία σχετικής έκθεσης από την επιστημονική Ομάδα Εργασίας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, την οποία επεξεργάστηκε η Προοδευτική Αγροτική Κίνηση Θεσσαλίας (ΠΑΚ).

Όπως αναφέρει, η Προοδευτική Αγροτική Κίνηση (ΠΑΚ) Θεσσαλίας, η βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 είναι μειωμένη κατά 23,35 % σε επίπεδο χώρας, ενώ χρηματικά η μείωση αυτή για την περιφέρεια Θεσσαλίας είναι 33.668.472 ευρώ ανά έτος.

Tα στοιχεία του 2020, δείχνουν ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι αγρότες που λαμβάνουν σήμερα Βασική Ενίσχυση είναι 85.563, με ποσό 150,6 εκατ. ευρώ, ενώ με τη νέα ΚΑΠ αυτό το ποσό μειώνεται στα 116,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι αγρότες που λαμβάνουν σήμερα Πράσινη Ενίσχυση, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι 62.802, με συνολικό ποσό 76,1 εκατ. ευρώ, ενώ με τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 καταργείται η συγκεκριμένη ενίσχυση και αυτά τα 76,1 εκατ. ευρώ χάνονται για τους Θεσσαλούς αγρότες, ενώ η όποια αναπλήρωση μέρος αυτού του ποσού μπορεί να γίνει μέσω των Οικοσχημάτων.

Στα συμπεράσματα της, η ΠΑΚ αναφέρει οτι η επιστημονική ομάδα εργασίας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, επισημαίνει επίσης, ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι παραγωγοί είχαν να λαμβάνουν από βασική και πράσινη ενίσχυση κατά το έτος 2020 το ποσό των 226.775.157 ευρώ.

Η μελλοντική κατάσταση για το 2026“, σύμφωνα με την ΠΑΚ, “θα έχει τους δικαιούχους παραγωγούς στην Θεσσαλία να λαμβάνουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 116.993.872 ευρώ (μείωση 48,4% από τα χρήματα που είχαν να λαμβάνουν). Αν υπολογίσουμε αναλογικά σε επίπεδο Θεσσαλίας τα πιθανά ποσά ενίσχυσης από τα οικοσχήματα και από την αναδιανεμητική ενίσχυση και τα προσθέσουμε στην βασική ενίσχυση τότε θα φτάσουμε στα 180.520.066 ευρώ (μείωση 20,4% ανά έτος δηλαδή 46.255.085 ευρώ λιγότερα κάθε έτος) χωρίς να μπορούμε να υπολογίσουμε τα κόστη που θα προκύψουν στους γεωργούς για την εφαρμογή και τήρηση των οικοσχημάτων αφού θα απαιτούνται σε όλες τις περιπτώσεις έξοδα προκειμένου να επιτευχθούν οι ποιοτικοί αλλά και οι ποσοτικοί στόχοι ανά δράση με την παρακολούθηση και την κατάρτιση μελετών από συμβούλους, την μετακίνηση των ζώων, την αγορά εφαρμογής για την παρακολούθηση των εισροών και εκροών του παραγωγού κ.ο.κ“.

Η οικονομική μείωση σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων κάθε έτος έχει ως εξής:
· ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ η μείωση είναι 13.958.968 ευρώ
· ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ η μείωση είναι 20.498.630 ευρώ
· ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ η μείωση είναι 5.479.103 ευρώ
· ΠΕ ΣΠΟΡΑΔΩΝ η μείωση είναι 49.177 ευρώ
· ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ η μείωση είναι 6.269.206 ευρώ

Τέλος, στις συνολικές απώλειες για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα πρέπει να προστεθούν και οι απώλειες που θα υπάρξουν από την κατάργηση των Συνδεδεμένεων Ενισχύσεων στους καρπούς με κέλυφος καθώς και των μήλων εκτός ΠΟΠ, καταλήγει η ανακοίνωση.Source link

Facebook