Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού στη Γλώσσα Σκοπέλου και δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Λουτρακίου και Γλώσσας. Η πρόοδος των εργασιών ξεπερνά το 60% και με την ολοκλήρωσή τους, το σύνολο των οικισμών στο νησί της Σκοπέλου καλύπτονται με Βιολογικό Καθαρισμό, με οφέλη για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη του νησιού με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 4.369.500 ευρώ, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» και κατασκευάζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου. Περιλαμβάνουν: Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Γλώσσας, δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών Λουτρακίου και Γλώσσας στην ΕΕΛ Γλώσσας, κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λουτρακίου και κατασκευή 90 νέων ιδιωτικών συνδέσεων που συνδέονται δωρεάν με το δίκτυο.

Αναλυτικά, σχετικά με την πορεία του έργου:
1.Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων Τ.Δ. Γλώσσας δήμου Σκοπέλου – δίκτυα μεταφοράς ακαθάρτων:
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου των καταθλιπτικών και βαρυτικών αγωγών με:
-Καταθλιπτικό αγωγό Φ140 1.910 μέτρων και Φ225 600 μέτρων
-Βαρυτικό αγωγό PVC μήκους 300 μέτρων
-Όλα τα αντλιοστάσια βρίσκονται στο εργοτάξιο έτοιμα προς τοποθέτηση.
-Έχει τοποθετηθεί το αντλιοστάσιο στη θέση 2, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τροφοδοσίας.
2.Δίκτυο αποχέτευσης Λουτρακίου δήμου Σκοπέλου
-Όλα τα υλικά κατασκευής βρίσκονται στο εργοτάξιο του έργου.
-Έχουν ολοκληρωθεί 600 μέτρα από τα 3.000 μέτρα όδευσης PVC Φ200 και τοποθετήθηκαν 20 φρεάτια επισκέψεως αγωγού ακαθάρτων.
-Έχουν ολοκληρωθεί περίπου 20 ιδιωτικές συνδέσεις από τις 90 που προβλέπονται στο έργο.
3.Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Δ. Γλώσσας Σκοπέλου
– Μετά τη γεωτεχνική μελέτη και για την εξασφάλιση των συνθηκών ευστάθειας των εδαφών, κατέστη αναγκαία η κατασκευή φρεατοπασσάλων, διαμέτρου Φ 800 mm, σε αξονική απόσταση ΔL= 1.50 m – 2.00 m, μήκους 10 μέτρων, για τη συγκράτηση τόσο του επιχώματος στο χώρο ελιγμών των οχημάτων, όσο και στο τοιχίο της δεξαμενής προεπεξεργασίας.
– Απομακρύνθηκαν τα λύματα από τον υφιστάμενο μη στεγανό βάθρο και πληρώθηκε το κενό με κατάλληλα υλικά λιθορριπής.
– Θεμελιώθηκε και σκυροδετήθηκε η κτιριακή εγκατάσταση της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ιλύος που περιλαμβάνει δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης, εξισορρόπησης και ιλύος.
– Θεμελιώθηκε και είναι σε εξέλιξη η σκυροδέτηση της κτιριακής εγκατάστασης της Μονάδας του Βιολογικού Αντιδραστήρα, των δεξαμενών MBR και του Κτιρίου Διοίκησης.
– Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του συνόλου σχεδόν του μηχανολογικού εξοπλισμού που φυλάσσεται σε αποθήκες στο Έλιος.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.Source link

Από skopelostv