25 Μαρτίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Ι Λαλιώτου: Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα με την επαναπροκήρυξη εκλογών στο Π.Θ. (ήχος)


Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταλήξουν τα έξι μέλη του συμβουλίου διοίκηση ποιά θα ειναι τα πέντε εξωτερικά μέλη που θα συμπληρώσουν τη διοίκηση.

Με έγγραφό του το υπουργείο Παιδείας ζήτησε από το Πανεπιστήμιο να ορίσει ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων των έξι μελών του συμβουλίου διοίκησης και αν μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου δεν έχουν καταλήξει να προκηρυχθούν ξανά εκλογές τόσο για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά μέλη. “Ένας νόμος, αλλάζει με έναν άλλο νόμο, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, και όχι με εγκυκλίους” επισήμανε η μέχρι τώρα αντιπρύτανης Ιωάννα Λαλιώτου, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. “ Το υπουργείο γνώριζε για το πυρηνικό πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου, καθώς σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα το επισήμανε και τώρα έχει τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα χωρίς διοίκηση”.

Το ενδεχόμενο να υπάρξει απόφαση για τα πέντε εξωτερικά μέλη μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου είναι ισχνό. “Δεν ξέρω τελικά πόσα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα προχωρήσουν σε νέες εκλογές. Άλλα έξι θα προκηρύξουν για πρώτη φορά εκλογές στο τέλος του μήνα. Είχαμε πει ότι τουλάχιστον ο πρύτανης θα έπρεπε να εκλέγεται από σύσσωμη την ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι από αντιπροσώπους”.

Επιπλέον επισήμανε ότι “μπαίνουμε σε πολλαπλές περιπέτειες γιατί στον υπάρχοντα νόμο δεν υπάρχει δυνατότητα επαναπροκήρυξης. Το λεει η εγκύκλιος που εστάλη, αλλά ο νόμος αλλάζει με νόμο όπως γνωρίζουν όσοι διοικούν”.

Οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου πρύτανη θα πρέπει να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς ήδη χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ το Πανεπιστήμιο πρέπει να αποκτήσει διοίκηση όχι μόνο για τα ζητήματα ήσσονος, αλλά και μείζονος σημασίας. “Στη δημοκρατία υπάρχουν διαφωνίες. Το ζήτημα είναι αυτές να μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις και το νομικό αυτό πλαίσιο δεν βοηθάει”.


Source link

Facebook