30 Μαρτίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Β\θμια Εκπαίδευση: Στη χωροταξική κατανομή των μαθητών θα προηγηθούν τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας  έχει πραγματοποιήσει τη χωροταξική κατανομή των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού στα Γυμνάσια αρμοδιότητάς της.

Η εν λόγω χωροταξική κατανομή έχει προσωρινό χαρακτήρα λόγω της υποχρέωσης  να αναμένει την κατανομή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια και κατόπιν θα προβεί στην οριστικοποίησή της. Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας κ. Σαβελίδης θεωρεί ότι  η ενημέρωση για την προσωρινή χωροταξική κατανομή μόνο σύγχυση θα επιφέρει στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών.

Η βασική αρχή της προσωρινής χωροταξικής κατανομής έχει σχολειοκεντρικό χαρακτήρα και κατά βάση ακολουθεί τα χωροταξικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης περυσινής. Για την τελική μορφή της χωροταξικής κατανομής οι γονείς και κηδεμόνες θα ενημερωθούν μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια.

Source link

Facebook