30 Μαρτίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Μέχρι τις 23 Μαρτίου οι αιτήσεις για την ενίσχυση των νέων κτηνοτρόφων


Ξεκίνησε από σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 23 Μαρτίου η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας, που είχαν επιπτώσεις από την ουκρανική κρίση.

Εκτός από το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν και τις ελλείψεις εργατικών χεριών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μέσα από τις δύο προσκλήσεις του μέτρου 22, διατέθηκαν συνολικά για την στήριξη της κτηνοτροφίας πόροι της τάξεως των 98,3 εκ. ευρώ.

Source link

Facebook