4 Ιουνίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Διαλέξεις για κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, εκφοβισμό και διαδίκτυο στην Θεσσαλία


Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες, δομές και στρατιωτική μονάδα, ενώ κύριοι άξονες των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, μεταξύ άλλων, ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή και η οδική ασφάλεια, ο σχολικός εκφοβισμός και οι κίνδυνοι από τη χρήση του διαδικτύου.

Διαλέξεις για κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, εκφοβισμό και διαδίκτυο στην Θεσσαλία

Αστυνομικοί υφιστάμενων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και συγκεκριμένα υπηρεσιών τάξης, ασφάλειας και τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, πραγματοποίησαν συνολικά 72 ενημερωτικές διαλέξεις/ομιλίες με ποικίλη θεματολογία σε σχολικές μονάδες, δομές και στρατιωτική μονάδα της Θεσσαλίας.

Διαλέξεις για κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, εκφοβισμό και διαδίκτυο στην Θεσσαλία

Οι ενημερωτικές ομιλίες αναπτύχθηκαν, κατά περίπτωση, ενώπιων 4.881 ατόμων που περιλάμβαναν μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Κύριοι άξονες της θεματολογίας που αναπτύχθηκε, κατά περίπτωση, ήταν οι εξής:
ο σχολικός εκφοβισμός,
η κυκλοφοριακή αγωγή και συμβουλές οδικής ασφάλειας,
οι διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα προστασίας,
το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (Cyberbullying), οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι ενδεδειγμένες ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες,
η παρουσίαση της ενημερωτικής καμπάνιας SAY NO που αναπτύχθηκε και παρουσιάσθηκε στη χώρα μας σε συνεργασία με τη EUROPOL ενάντια στον σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό, ανηλίκων και ενηλίκων, μέσω του διαδικτύου,
τα ναρκωτικά και το επάγγελμα και ο ρόλος των αστυνομικών στην κοινωνία.

Διαλέξεις για κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, εκφοβισμό και διαδίκτυο στην Θεσσαλία

Έχοντας ως βασική εστίαση την ενημέρωση των πολιτών, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στη Θεσσαλία προγραμματίζουν ανάλογες δράσεις και στο μέλλον.

Διαλέξεις για κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, εκφοβισμό και διαδίκτυο στην Θεσσαλία

Source link

Facebook