Σήμερα, Μ. Τρίτη 11 Απριλίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2023, η συμμετοχή του Δήμου στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader περιόδου 2023-2027, η έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση των αδέσποτων κ.κ.

 

 

 Source link

Από skopelostv