Υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Σκοπέλου για την κατασκευή «Πράσινου Σημείου» και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ). Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 843.200 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020

«Μέσα από μια δημιουργική συνεργασία με το Δήμαρχο Σκοπέλου Σταμάτη Περίσση  προχωράμε ένα έργο με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αναδεικνύει τη Σκόπελο σε  νησί πρότυπο στη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Πράσινο Σημείο»

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, στο Πράσινο Σημείο δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Το Πράσινο Σημείο λειτουργεί συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών και αφορά κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα (ΣΕΔ) στο πλαίσιο του Ν.2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το έργο

Το Πράσινο Σημείο και ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) θα κατασκευασθούν σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου  Σκοπέλου έκτασης 6.132 m2, το οποίο βρίσκεται στο νότιο άκρο, εκτός  του οικισμού της Σκοπέλου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

-Χωματουργικές εργασίες – καθαιρέσεις

-Γενικά έργα υποδομής (ασφαλτοστρώσεις, περίφραξη, πύλη εισόδου κ.ά.)

-Κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 32 m2 για τις ανάγκες διοίκησης και προσωπικού και δύο υποστέγων επιφάνειας περίπου 40 m2 το καθένα.

-Εργασίες πρασίνου

-Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

-Εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης ομβρίων

Επίσης, περιλαμβάνεται η σύνδεση του Πράσινου Σημείου και του ΣΜΑΥ Δήμου Σκοπέλου σε δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.Source link

Από skopelostv