8 Ιουνίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Αντίθετος στην κατασκευή σταθμού LNG ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας


«… Η μεταφορά γίνεται με ειδικά ναυπηγημένα πλοία (κυρίως σε ναυπηγεία της ΝΑ Ασίας-Κορέα), που είναι υψηλού κόστους και έχουν μήκος έως και 345 μέτρα (3 γήπεδα ποδοσφαίρου και πλέον)… Είναι δεδομένη επίσης η θέληση της χώρας μας να γίνει ενεργειακός κόμβος ώστε να αναβαθμισθεί οικονομικά και γεωπολιτικά. Μια εταιρεία… δήλωσε την πρόθεση και ξεκίνησε ενέργειες για τη δημιουργία πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεροποίησης του LNG (Floating Storage Regasification Unit) στο λιμάνι του Βόλου (αγκυροβολημένο πλοίο αποθήκευσης και επαναεροποίησης LNG που συνδέεται με αγωγούς σε τερματικό σταθμό στην ξηρά)… Ο ΙΣΜ έχει υποχρέωση, όπως προκύπτει από το ρόλο του, να πάρει θέση για τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών της Μαγνησίας από την εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας… για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των λειτουργικών κινδύνων και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία αλλά και το περιβάλλον, είναι αναγκαία η εφαρμογή συστημάτων πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων. Η βιομηχανία του LNG, πρέπει να συμμορφώνεται με τους διεθνείς και τους εθνικούς κανονισμούς αλλά και με τους τοπικούς κανονισμούς, τα πρότυπα και τους κώδικες ασφαλείας.

Κατά τη μεταφορά του LNG… καθώς και κατά τη διαδικασία επαναεροποίησής του στον τερματικό σταθμό ένα μικρό μέρος του διαρρέει στο περιβάλλον (χωρίς ατύχημα)… Η διαρροή σε αέρια μορφή του μεθανίου είτε κατά τη μεταφορά του (έως και 0,25% του φορτίου), είτε κατά την επαναεροποίησή του, είτε κατά τις διαδικασίες συντήρησης των αγωγών μεταφοράς του (χωρίς ατύχημα) επίσης έχει τη δυνατότητα σχηματισμού νέφους μεθανίου. Αυτό το νέφος σε αναλογία 5-15% στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι εύφλεκτο και αν βρεθεί πάνω από πυκνοκατοικημένη περιοχή ή βιομηχανική περιοχή ή από στρατιωτικές εγκαταστάσεις τότε η πιθανότητα ανάφλεξης λόγω εύρεσης θερμογενετικής πηγής (540ο C) είναι πολύ μεγάλη. Οι συνέπειες βέβαια θα είναι καταστροφικές με απρόβλεπτα μεγάλο αριθμό θυμάτων… Οι ζώνες προστασίας που ορίζονται γύρω από τις εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχουν έκταση που θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση, από την ακτίνα που μπορεί να έχει η θερμική ακτινοβολία που θα δημιουργηθεί εάν προκύψει πχ έκρηξη σε μια δεξαμενή LNG… Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι πιθανότητες ατυχήματος, φυσικού φαινομένου π.χ σεισμού, καθώς και δολιοφθοράς ή και τρομοκρατικού χτυπήματος καθώς τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να αποτελέσουν στόχο...

Πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου το 71% των ατυχημάτων που εξετάστηκαν έγιναν κατά τη μεταφορά του φυσικού αερίου με οποιοδήποτε τρόπο, οδικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο (σε υγρή μορφή) ή με σωλήνες. Η περιοχή του Βόλου είναι ειδικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και μικροκλίματος που εγκλωβίζει την υγρασία και τους ρύπους στην ατμόσφαιρα της πόλης…

Η εγκατάσταση ενός FSRU στον Παγασητικό και χωρίς ατύχημα, με βάση τα προαναφερθέντα θα αυξήσει την περιεκτικότητα του αέρα σε μεθάνιο. Το μεθάνιο προκαλεί βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και αυξάνει την πιθανότητα αγγειακών εγκεφαλικών και καδιακών επεισοδίων (συνδέεται σταθερά με την αιμοσφαιρίνη Hb εκτοπίζοντας το οξυγόνο O2 προκαλώντας ιστική υποξία)… Θερμικές επιπτώσεις πιθανόν να υπάρξουν και στα θαλάσσια ύδατα του Παγασητικού καθώς τα νερά του που δεν ανανώνονται ταχέως θα χρησιμοποιούνται για την απόψυξη του LNG…

Επειδή με τα επιστημονικά δεδομένα που αναλύθηκαν παραπάνω και τις υποδείξεις και επιδιώξεις του ΠΟΥ προκύπτει ότι με την εγκατάσταση στον Παγασητικό κόλπο μονάδας FSRU LNG:

1. Θα επιβαρυνθεί η αέρια ρύπανση με πτητικά παράγωγα άνθρακα που έχουν δυσμενή επίπτωση στη δημόσια υγεία.

2. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος με μεγάλο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένης καταστροφής.

3. Υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημιάς στην περιοχή από τοπική αύξηση της θερμοκρασίας και υγρασίας.

4.Θα υποβαθμιστεί μια τουριστική περιοχή, εξαιρετικού κάλλους, με ιστορία και μυθολογία, σε βιομηχανική και επικίνδυνη με πολύ σοβαρή επίπτωση στην ψυχολογία και ευεξία των κατοίκων της.

Ο ΙΣΜ είναι κάθετα αντίθετος στην εγκατάσταση FSRU LNG στον Παγασητικό κόλπο».Source link

Facebook