Σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και εταιρείας για τη σύνταξη μελετών για έργα στα λιμάνια της Σκοπέλου, συνάφθηκε στις 31 Μαΐου.

Ειδικότερα, όπως κάνει γνωστό ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Άγγελος Ξηντάρης η σύμβαση έγινε μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και της εταιρείας «CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ-ΤΕΚΕΜ ΑΕ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Άλμπερ-Πωλ Γαμίν για την σύνταξη των μελετών με τίτλο «Οριστικές μελέτες έργων λιμένων νήσου Σκόπελου», και συγκεκριμένα για τα λιμάνια Σκοπέλου και Λουτρακίου, προϋπολογισμού μετά την έκπτωση 307.873,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού έργου ορίζεται σε 11 μήνες.

Περιγραφή εργασιών:

 1. Λιμένας Σκοπέλου:
  1. Εξωτερικά έργα
   1. Επέκταση προσήνεμου μόλου
   2. Ενίσχυση θωράκισης προσήνεμου μόλου
 • Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού βραχίονα
 1. Τμήμα αλιευτικών σκαφών
  1. Σύστημα πρόσδεσης σκαφών
  2. Εξοπλισμός ανωδομής – δέστρες κρίκοι
 2. Κεντρική αποβάθρα
  1. Εξέδρα εξυπηρέτησης υδροπλάνων
 3. Υπήνεμος μόλος
  1. Κατασκευή προβλήτας επί βάθρων στο εσωτερικό τμήμα του μόλου
  2. Κατασκευή προβλήτας επί βάθρων στο εξωτερικό τμήμα του μόλου
 • Ξύλινος διάδρομος πρόσβασης στο κρηπίδωμα
 1. Η/Μ εγκαταστάσεις
  1. Σε κτίρια
  2. Στο τμήμα αλιευτικών σκαφών
 • Στην κεντρική αποβάθρα
 1. Στον υπήνεμο μόλο
 1. Αρχιτεκτονικά έργα
  1. Σε κτίρια κεντρικής αποβάθρας
  2. Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 2. Έργα οδοποιίας
  1. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην κεντρική αποβάθρα
  2. Διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας
 • Διαμόρφωση περίφραξης
 1. Τουριστικό Καταφύγιο
  1. Λιμενικά έργα
   1. Σύστημα πρόσδεσης σκαφών και εξοπλισμός ανωδομής
   2. Προβλήτα επί πασσάλων
  2. Η/Μ εγκαταστάσεις
   1. κτιρίων και διανομής ενέργειας ύδρευσης και νερού
  3. Αρχιτεκτονικά έργα
   1. Κτίρια υποστήριξης (διοίκηση, wc, χώροι υγιεινής, αποθήκης κλπ
   2. Διαμορφώσεις αρχιτεκτονικές περιβάλλοντος χώρου
  4. Λουτράκι
   1. Λιμενικά έργα
    1. Κατασκευή νέου κρηπιδώματος
    2. Επέκταση παραλιακού κρηπιδώματος προσήνεμου μόλου
 • Επέκταση προσήνεμου μόλου
 1. Κρηπίδωμα εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών αλιευτικών σκαφών
 3. Κρηπίδωμα πρόσβασης στο νέο εποχιακό προβλήτα
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εποχιακής πλωτής προβλήτας
 • Παραλιακή οδός με βαθμιδωτό κρηπίδωμα
 1. Τεχνικό διευθέτησης ρέματος
 2. Επίχωση στη γένεση του υπήνεμου μόλου
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτής προβλήτας καταφυγίου τουριστικών σκαφών
 • Εσωτερικός μόλος καταφυγίου τουριστικών σκαφών
 1. Χερσαία κτιριακά έργα
  1. Δόμηση, ημιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα, ανακατασκευές
  2. Κτίρια καταφύγιου τουριστικών σκαφών, ημιυπαίθριοι χώροι και στέγαστρα
 • Διαμορφώσεις χερσαίων χώρων – χώρων στάθμευσης καταφυγίου

 

 

 Source link

Από skopelostv