Σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου με μεικτή συνεδρίαση, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα τηλεδιάσκεψη. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι η 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Σκοπέλου» προϋπολογισμού 731.600,00€ με Φ.Π.Α, η «6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος –εγγραφή έργου «Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων»». Ακόμη θα συζητηθεί το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Σκοπέλου, η παράταση συμβατικού χρόνου για την ολοκλήρωση της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου – Πανόρμου – Ν. Κλήματος, αλλά και η εξέταση αίτησης των υπαλλήλων του Δήμου Σκοπέλου για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος.Source link

Από skopelostv