2 Οκτωβρίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Στις 31/8 λήγει η αρδευτική περίοδος -Την Παρασκευή για τους εκτός δικτύου ΤΟΕΒ Ταυρωπού αποδέκτες


Ολοκληρώνεται στις 31/8/ η αρδευτική περίοδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.  Για τους αποδέκτες εκτός δικτύου οι παροχετεύσεις σταματούν την Παρασκευή. Οι παροχετεύσεις αρδευτικού νερού έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με αυτές της προηγούμενης περιόδου, όμως η ζήτηση παραμένει σε επίπεδα, εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών και των πιο όψιμων καλλιεργειών. Το επίπεδο του ταμιευτήρα της λίμνης Πλαστήρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια παράτασης.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται:

«Ήδη οι παροχετεύσεις αρδευτικού νερού έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με αυτές της προηγούμενης περιόδου, όμως η ζήτηση παραμένει σε επίπεδα μεγαλύτερα από τα συνήθη για αυτή την περίοδο, εξαιτίας των υψηλότερων θερμοκρασιών και των πιο όψιμων καλλιεργειών. Το επίπεδο της στάθμης του ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα δεν δίνει πολλά περιθώρια για παράταση και ενίσχυση των εκταμιεύσεων καθώς προσεγγίζουμε το οικολογικό όριο και θα πρέπει να κρατηθούν πολύτιμες ποσότητες ασφαλείας, κυρίως για την διασφάλιση της ποιότητας του υδρευτικού νερού το αμέσως προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, οι παροχετεύσεις νερού στους αποδέκτες που οδηγούν στις εκτός δικτύου εκτάσεις θα διακοπούν την Παρασκευή 25/8/2023, καθώς το νερό που έχει αποθηκευτεί από τον κάθε φορέα εξυπηρέτησης της άρδευσης μπορεί να συντηρήσει τις αρδεύσεις κάποιων επιπλέον ημερών.

Συστήνουμε την σύνεση, την προσοχή και τη σωστή συνεργασία από όλους τους φορείς και τους χρήστες τις υπολειπόμενες ημέρες, για την ορθολογική και προσεκτική χρήση του αρδευτικού νερού, όπως άλλωστε έγινε μέχρι σήμερα, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φετινή αρδευτική περίοδος που ήταν εξαρχής ελλειμματική σε ωφέλιμο απόθεμα νερού».

Source link

About The Author

Facebook