25 Σεπτεμβρίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Μέχρι τις 24/9 η διαβούλευση για τους προϋπολογισμούς των έργων στα Επιχειρηματικά Πάρκα και ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ


Από τις 8 Σεπτεμβρίου 2023 έχει τεθεί σε ισχύ η διαβούλευση για τους έκτακτους προϋπολογισμούς των έργων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) και Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) της ΕΤΒΑ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ενώ η διαδικασία της ψηφοφορίας θα έχει διάρκεια από τις 25 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαβούλευση έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες γης των πάρκων ενώ στην ψηφοφορία δυνατότητα να ψηφίσουν έχουν όλοι οι ενήμεροι ιδιοκτήτες επιχειρηματικών οικοπέδων των ΕΠ και ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, και όπως σημειώνεται οι διαδικασίες δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του πλάνου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης υποδομών με επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σε 14 Επιχειρηματικά Πάρκα / Βιομηχανικές Περιοχές του δικτύου της. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα έργων έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται από την ΕΤΒΑ ότι το πρόγραμμα των έργων για κάθε πάρκο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης της Δράσης και του νομοθετικού πλαισίου και έχει προηγουμένως παρουσιαστεί και εκτενώς συζητηθεί σε συναντήσεις της ΕΤΒΑ με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (www.etvavipe.gr), όπου οι ιδιοκτήτες γης εφόσον συνδεθούν μπορούν να ανατρέξουν στο ΕΠ ή τη ΒΙΠΕ που είναι εγκατεστημένοι, να ενημερωθούν για τους έκτακτους προϋπολογισμούς των έργων που έχουν αναρτηθεί και να καταθέσουν τις προτάσεις τους κατά τη φάση της διαβούλευσης και στη συνέχεια να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Πλήρεις οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕΤΒΑ. Δυνατότητα επικοινωνίας για παροχή περαιτέρω οδηγιών και διευκρινίσεων παρέχονται και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2109540240 (Help Desk) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 17:00.Source link

Facebook