“Οποιαδήποτε έργο έχει γίνει από την τωρινή Δημοτική αρχή μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τη προηγούμενη Δημοτική αρχή. Το μόνο έργο που έγινε από την τωρινή Δημοτική αρχή είναι οι αβραγιές στα λιμάνια”

Από skopelostv