Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου
Λιβάνιου, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου
Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την
Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Μιχάλη
Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη
Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας και εισήγησης από την Κυβερνητική
Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, της οποίας είναι Πρόεδρος ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος,
δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, η τροποποίηση της πρόσκλησης του
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών,
στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα
φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», συνολικού προϋπολογισμού 78,16
εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: Ψ5ΩΩ46ΜΤΛ6-72Φ).
Κατόπιν της τροποποίησης της εν λόγω πρόσκλησης, η χρηματοδότηση προς Δήμους και
ΔΕΥΑ της Μαγνησίας, καθώς και προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση
επιπτώσεων πρόσφατων φυσικών καταστροφών, καθώς και για την αποκατάσταση ζημιών
στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ανέρχεται συνολικά σε 20,81 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, προβλέπεται η χρηματοδότηση προς:

• Τον Δήμο Αλμυρού με 1.150.000 ευρώ
• Τον Δήμο Αλοννήσου με 50.000 ευρώ
• Τον Δήμο Βόλου με 5.780.000 ευρώ
• Τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου με 1.700.000 ευρώ
• Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με 1.750.000 ευρώ
• Τον Δήμο Ρήγα Φεραίου με 630.000 ευρώ
• Τον Δήμο Σκιάθου με 650.000 ευρώ
• Τον Δήμο Σκοπέλου με 150.000 ευρώ
• Τη ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με 8.250.000 ευρώ

• Τη ΔΕΥΑ Σκιάθου με 100.000 ευρώ
• Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 600.000 ευρώ. Συνολικά, η χρηματοδότηση προς την
Περιφέρεια Θεσσαλίας για έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού και την κακοκαιρία Daniel ανέρχεται, βάσει της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σε
17,9 εκατ. ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος
Τριαντόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Χάρη στη στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση,
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής, συνεχίζεται η χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για έργα
πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από φυσικές καταστροφές,
με ιδιαίτερη έμφαση στις πυρκαγιές του Ιουλίου, αλλά και στην κακοκαιρία Daniel.
Προς αυτή την κατεύθυνση, δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπουργείου
Εσωτερικών για την ένταξη έργων πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές
καταστροφές, με τη συνολική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ να διαμορφώνεται πλέον σε
78,16 εκατ. ευρώ. Στην εν λόγω πρόσκληση συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδότηση
περίπου 21 εκατ. ευρώ προς Δήμους και ΔΕΥΑ της Μαγνησίας, αλλά και προς την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ειδικότερα, συμπεριλαμβάνεται χρηματοδότηση 11,86 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους της
Μαγνησίας, 8,35 εκατ. ευρώ προς τις ΔΕΥΑ, καθώς και 600.000 ευρώ προς την Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας για έργα
αντιμετώπισης και αποκατάστασης από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και την κακοκαιρία
Daniel ανέρχεται, βάσει της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ.
Υλοποιούμε, ταυτόχρονα, και όλα τα άλλα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την
αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων τόσο από τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού, όσο και από την κακοκαιρία Daniel. Παράλληλα, η Κυβέρνηση αξιολογεί
συνεχώς τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί έπειτα από την επέλευση των
συγκεκριμένων φυσικών καταστροφών και παρεμβαίνει με νέα μέτρα όπου κρίνεται
αναγκαίο».

Από skopelostv