Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και τους
επισκέπτες του νησιού μας ότι, για την εξυπηρέτησή τους, λόγω των
καιρικών συνθηκών, επιτρέπεται προσωρινά η στάθμευση οχημάτων
στον χώρο κάτω από την Παναγίτσα του Πύργου, από την πλευρά της
οικοδομικής γραμμής και μέχρι το πρανές.

Από skopelostv