Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Σκοπέλου, κ. Άγγελος Ξηντάρης, μετά την παρουσίαση – διαβούλευση της πρότασης για την τροποποίηση της χωροθέτησης και την εκπόνηση της μελέτης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στο τουριστικό καταφύγιο του Νέου Κλήματος, απέστειλε σχετικό φάκελο στο Υπουργείο Τουρισμού για την έγκριση και χρηματοδότησης της πρότασης. Συγκεκριμένα στην επιστολή του έγραψε: «Επισυνάπτουμε την πρόταση της Υπηρεσίας μας για την τροποποίηση χωροθέτησης του τουριστικού καταφυγίου στο Έληος – Νέο Κλήμα νήσου Σκοπέλου καθώς και την ΑΕΠΟ του έργου «Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νέου Κλήματος», και παρακαλούμε να ικανοποιήσετε το αίτημά μας για την τροποποίηση της χωροθέτησης και για την ένταξη σε ανάλογο χρηματοδοτικό πρόγραμμα τόσο των απαραίτητων μελετών όσο και των έργων. Παραμένουμε στη διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.»

Τις επόμενες μέρες θα προγραμματιστεί συνάντηση με θέμα την χρηματοδότηση όλου του έργου.

Από skopelostv