Ένα ραντεβού δεν είναι ποτέ εύκολο, ειδικά στις μέρες μας που μπορεί να μην μπορούμε καν να συγχρονιστούμε χρονικά με το άτομο που μας ενδιαφέρει για να το κλείσουμε. Όμως, όταν τελικά το συμφωνούμε, πώς είναι ωφέλιμο να συμπεριφερόμαστε;

Ας δούμε τι μας προτείνει η επιστήμη.

Πότε είναι πιο πιθανό να κλείσουμε και δεύτερο ραντεβού:

Η περιέργεια γεννά οικειότητα και δημιουργεί έλξη και εγγύτητα.

Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα που κάνουν πολλές ερωτήσεις, ιδιαίτερα διευκρινιστικές πάνω σε ζητήματα που αναφέρει το άλλο άτομο, φαίνεται να αρέσουν περισσότερο. Απαραίτητη προϋπόθεση; Να είναι «καλές», εμβαθύνοντας ουσιαστικά τη συζήτηση.

Δεξιότητες συνομιλίας- Πιο σημαντικές από την εμφάνιση;

Σε πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ, το 47% των ανθρώπων δήλωσαν ότι οι δεξιότητες συνομιλίας είναι πιο σημαντικές από την εξωτερική εμφάνιση σε ένα ερωτικό ραντεβού.

Τι περιλαμβάνουν αυτές οι δεξιότητες;