6 Δεκεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

αναβαθμίζονται

1 min read

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η διυπουργική απόφαση που αφορά καταργήσεις, συγχωνεύσεις, αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις σχολείων ανάλογα με τη δυναμική...

Facebook