8 Δεκεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

ανακυκλωμένων

1 min read

 Πιλοτικό έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για δευτερογενή  αδρανή  υλικά που προέρχονται από Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων...

Facebook