30 Μαρτίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

λανθασμένων

1 min read

Τον κίνδυνο αποκλεισμού δικαιούχων από το Κοινωνικό Τιμολόγιο και άλλες προνοιακές παροχές, εξαιτίας λαθών και παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης, έφερε...

Facebook