29 Μαΐου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Μαγνησιώτες

1 min read

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (Ο.Π.Ι.ΒΟ.), σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ι.Α.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει εκδήλωση με...

Facebook