9 Ιουνίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

μαθησιακών

1 min read

Η ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://cttl.e-ce.uth.gr) διοργάνωσε εκπαίδευση διδασκόντων με...

Facebook