2 Οκτωβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

συνείδηση

1 min read

Δέκα επιχειρήσεις με κοινό παρονομαστή την αειφορία και την περιβαλλοντική συνείδηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Undertaking, Recycling, Creating”, δημιούργησαν...

Facebook