30 Σεπτεμβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Σύγκλητος

1 min read

Ζητήματα όπως, η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, οι προσλήψεις μελών ΔΕΠ, αλλά και η επέμβαση της αστυνομίας στο Σύνοδο των Πρυτάνεων,...

Facebook