5 Οκτωβρίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Σύγκλιση

1 min read

Αίτημα έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την έκθεση του ΑΣΕΠ για προσλήψεις διδακτικού προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δημοτικό...

Facebook