25 Ιουνίου 2022

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

τηλεφροντίδας

1 min read

Η προοπτική της διάδοσης των υπηρεσιών τηλεϊατρικής με τη συνεργασία Δήμων, δικτύων της αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημίων και Υγειονομικών Περιφερειών αποτέλεσε το...

Facebook