26 Σεπτεμβρίου 2023

Skopelos tv SkopelosNews

SkopelosTV SkopelosNews

Green

1 min read

Ένα νέο Ευρωπαϊκό έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 31 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο. Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Στόχος του Couriers Go Green είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού πακέτου για...

Facebook